ტელეფონი:

555 723-377

ელ.ფოსტა:

sales@machinery.ge

ვებ-საიტი:

www.machinery.ge