science

Науковий Вісник Херсонського Державного Університету Серія «географічні Науки»

Видатний географ і картограф Володимир Кубійович (1900 — 1985) здійснював свою нау­кову діяльність здебільшого за межами Украї­ни (у Польщі, Німеччині та Франції). Він є автором таких праць, як «Атлас України і су­міжних країв», «Географія України і суміж­них земель», що вийшли в 1930-х роках. Багато років поспіль очолював Наукове това­риство ім. Шевченка в Європі, був редакто­ром багатотомної «Енциклопедії україно­знавства», до якої написав статті про природу, населення й господарство України. У першій половині XX ст. Працювали ба­гато вчених у різних галузях географічних знань.

наукові статті з географії

Якщо цитована робота має DOI , його необхідно наводити. Усі ілюстрації потрібно надсилати окремими файлами разом із поданням. Не слід зловживати використанням кольору там, де він не має змістового навантаження. Ілюстрації мають бути чіткими та контрастними, з роздільною здатністю щонайменше 300 пікселів на дюйм. Зображення слід надсилати у форматі .png або .tiff. Назва статті повинна бути стислою та інформативною.

Статті У Збірниках Наукових Праць

Дотримання наукового принципу при конструюванні підручників було основною вимогою Міністерства освіти України. У березні 1917 р. У Києві відкрито першу українську гімназію, створено університети в Кам’янці-Подільському і Катеринославі, дев’ять учительських інститутів переведено до категорії вузів, у Києві засновано Українську Педагогічну Академію. Розпочався процес українізації загальноосвітньої і вищої школи. Український народний університет, відкритий 1917 р., перетворено в 1918 р. На Київський державний український університет.

Рубрика «Постаті» присвячена видатним науковцям у галузі суспільної географії. У ній висвітлюється їх життєвий і творчий шлях та внесок у розвиток географічної науки. календарь учителя 2017-18 У рубриці «Ювілеї» публікуються вітання із знаменними датами провідних вчених – суспільних географів. Сучасні географічні дослідження проводяться у різних напрямках.

Наприклад, географія вивчає географічну оболонку Землі в процесі її антропогенної еволюції [1, с. Справжнім творцем української географії став професор кафедри географії Львівського університету (1908 – 1918) С.Л. Рудницький. Він автор перших ґрунтовних наукових робіт українською мовою . Всі особи, які внесли значний вклад у дослідження, в тому числі формулювання ідеї та мети дослідження, методичних підходів, виконання дослідження та інтерпретацію результатів, повинні бути вказані як співавтори. Якщо вклад інших особ у дослідження є незначним, відповідну інформацію необхідно зазначати після основного тексту статті у розділі “Подяки”.

Не прописними буквами. Зміни в ієрархічній структурі великих міст України // Географія і сучасність. – № 32. Бондар В.В. Інвестиційна привабливість Київської області у регіональному вимірі країни // Географія і сучасність.

Структура Географічних Наук

Окрім того – ми радо опублікуємо ваші дослідження у сфері географії, екологіяї, геології та суміжних дисциплін. Становлення української наукової географії пов’язане із іменами С.Рудницького, П. Тутковського і В. Кубійовича. Вивченням Північної Америки, крім колонізаторів, займалися Г.Гудзон, О.Маккензі, Р.Амундсен, її північне узбережжя відкрите у XVIII ст.

З XIX ст. Географічні дослідження проводять вчені Київського, Львівського, Одеського, харківського університетів, Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, Наукового товариства ім. Шевченка. Експедицію Географічного товариства в Південно-західний край Російської імперії очолював П.Чубинський (вийшло 7-томне видання праць).