მინი-დამტვირთველი (3)

ექსკავატორი (7)

გრეიდერი (1)

ჩანგლიანი დამტვირთველი (20)

ბეტონი, ასფალტი, "დრაბილკები" (5)

მარაგ-ნაწილები (3)

გრუნტის სატკეპნი (4)

ექსკავატორ-დამტვირთველი და ბულდოზერი (2)